Македонски  |  English

Игма инженеринг

А.Д.Игма инженеринг-Скопје    

А.Д.Игма инженеринг е основана 1993година во Скопје како Акционерско друштво во приватна сопственост.

 

А.Д.Игма инженеинг -Скопје во редовен работен однос има кадар што може да проектира, раководи, врши надзор и контрола на изведувачките работи како и кадар за оперативно-фазно водење на работите.

А.Д.Игма инженеринг за потребите на својата производна дејност располага со следните капацитети:

1.Производна  единица бр.1 с.Кадино-Скопје =400м2

2.Производна единица бр.2с.Кадино-Скопје =700м2

3.Деловно административен објект нас.Илинден-Скопје = 900м2

4.Изложбено продажен салон за Ентериер и Декоративни материјали и молерофарбарски алат

5.Машински парк-машини и алати

А.Д. “ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ”e друштво со неколку производствени дејности:

·         Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија

·         Производство на мебел

·         Производство на делови од областа на машинство

·         Ентериерско уредување на деловни и стамбени простории

            Водејќи се од својата мисија, а следејќи ги процесите во окружувањето, трендовите во областа, своето досегашно искуство и сл, А.Д. “ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ” постојано се залага да ги усоврши овие дејности, како од организационер аспект, така и од технички аспект, а се со цел на обезбедување на квалитет кој ќе допринесе за стабилноста и за постојаниот раст на друштвото.

 

Визија и мисија

 

Преку постојано следење и квалитетно задоволување на барањата на купувачите од секој аспект, за прерасне во едно солидно ининеринг друштво, што ќе обезбеди иднина за себе како целина, за неговите вработени, за окружувањето , акционерите и за наредните генерации.

 

Што произведуваме

 

А.Д. “ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ”произведува производи од следните три области:

Ø   Од опрема за дистрибуција на електрична енергија

-          Столбни трафостаници

-          Линиски раставувачи

-          Носачи на изолатори

-          Останато

Ø   Од Ентериерство

-          Канцелариски мебел

-          Кујни и плакари

-          Детски соби

-          Уредување на внатрешни ентериери

-          Овластен увозник на градежни материјали и материјали за декоративно уредување на следните бренови: Matox-Srbija, Scala Sweden, Antica Signoria Italy.

-          Увозник на молерофарбарски алат и потрошни материјали од програмата на Hardy.

-          Останато

Ø   Од Машинство

-          Машински делови според барањата на купувачите

 

 

Контакт информации

 

Адреса:        А.Д. “Игма инженеринг”               

                        ул. 8 бр.21

                        нас.Илинден                                                           

                        1041 Скопје

                        Република Македонија 

Тел.:             +389 2 2550-751

Факс:             +389 2 2550-937

www.igma.com.mk

e-mail:         igmagoran@t.mk