CNC вертикален обработувачки центар WEBO - 4 осна

Управување тип: Fanuc 10-Во фаза на замена

Технички карактеристики: X do 1000mm,Y do 800,Z do 600

Опис - 48 алати